Изберете страница

Уплътнители, монтажни лепила и пяни

Монтажни лепила

GLOBUS G5 70 SUPER FIX Монтажно лепило

Качества на продукта:

  • Висока начална и крайна якост
  • Изключителна здравина на свързване
  • Високо сцепление
  • Не е необходимо допълнително механично укрепване
  • Дисперсионна формула без разтворители

Област на приложение:

Монтажното лепило GLOBUS G5 70 Super Fix е лепило без  разредители за моментно използване, базирано на  полиакрилатна дисперсия. GLOBUS G5 70 Super Fix е  подходящ за лепене на различни материали като дърво,  неполиран камък, бетон, мазилки, керамика, плочки,  коркови плоскости, пенопласт, тухлена зидария,  полистирен и др. GLOBUS G5 70 Super Fix може да се нанася  и върху мокри повърхности, при условие, че лепилото има  възможност да изсъхне в рамките на кратък период от  време.